You are here

Studiedag: de rol van geofysisch onderzoek in het archeologieproces

Het agentschap Onroerend Erfgoed en de Universiteit Gent organiseren een studiedag over de rol van geofysische prospectie in het archeologisch onderzoeksproces. Deze studiedag gaat door op 13 juni 2018.

In Vlaanderen schrijft de Code Goede Praktijk geofysische prospectie voor als één van manieren om aan archeologisch vooronderzoek te doen. Desondanks worden geofysische methoden nog maar zeer zelden gebruikt in het archeologieproces. Dit staat in sterk contrast met de technische vooruitgang van deze technieken in de afgelopen jaren, en de stijgende mate waarin de academische wereld ze inzet.

Waaraan is de onderwaardering van geofysisch onderzoek in de archeologische praktijk te wijten? Schort er iets aan de technieken zelf? Of aan het regelgevend kader? Is geofysisch onderzoek te duur? Of niet efficiënt genoeg? Of eenvoudigweg onbekend en daardoor onbemind? Hoe zou geofysisch onderzoek wél efficiënt, wetenschappelijk onderbouwd en economisch haalbaar in het archeologieproces kunnen verankerd worden?

Dat zijn de fundamentele vragen die we tijdens deze studiedag willen bediscussiëren. We blijven daarbij niet alleen in Vlaanderen, maar kijken ook naar de praktijk in de ons omringende landen. Verschillende specialisten uit de buurlanden en Vlaanderen zullen dan ook hun ervaringen en meningen presenteren. Daarnaast is er ruim tijd voorzien voor discussie en presentaties door derden.

Mensen die graag een eigen presentatie willen brengen, kunnen vóór 31 maart 2018 een voorstel met titel en abstract bezorgen aan erwin.meylemans@vlaanderen.be of philippe.desmedt@ugent.be.Begin april 2018 zal het volledige programma van de studiedag bekend gemaakt worden.

Wednesday, March 7, 2018 - 14:00

Site administered by Jitte Waagen