You are here

Call for Papers CAA NL/FL local chapter meeting 2019 (reminder)

-- english version below --

Beste collega’s,

CAA Nederland/Vlaanderen is verheugd u te kunnen meedelen dat de local chapter meeting 2019 zal plaatsvinden in Leuven (België) op 29-30 oktober 2019. De bijeenkomst wordt georganiseerd de Onderzoeksgroep Archeologie van de KU Leuven, in samenwerken met het Ghent Centre for Digital Humanities. De lezingen worden voorafgegaan door dag met workshops (28 oktober 2019). Details over de workshops worden binnenkort bekend gemaakt.

Met de steeds grotere alomtegenwoordigheid van digitale hulpmiddelen en praktijken, en toepassingen van data science in de archeologie, verwacht het organisatiecomité een vruchtbaar evenement dat zich kritisch richt op de theorie en praktijk van digitale en kwantitatieve methoden in de archeologie. De onderwerpen die door de deelnemers kunnen worden behandeld omvatten (maar zijn niet beperkt tot) de theoretische en methodologische benaderingen en casestudies in:

 • Big data
 • Data visualisatie en 3D modelleren
 • Gebruik van programmeertalen
 • Datamanagement(plannen)
 • GIS-toepassingen en geospatiale analyse
 • Open data en online publiceren
 • Linked data en semantisch web

in het domein van archeologie en (cultureel) erfgoed.

We verwelkomen graag voorstellen voor papers (max. 20 min) over één of meerdere van bovenstaande onderwerpen. Abstracts in het Nederlands of Engels moeten worden gestuurd naar meeting2019@caanlfl.nl. De abstracts zullen worden overwogen door het organiserend comité. Het abstract bevat naam en achternaam, universiteit, instituut of bedrijf (indien van toepassing), e-mail, onderwerp en tekst (max. 300 woorden). Deadline voor indienen is maandag 2 september 2019.

Verdere details zijn te vinden op de meeting pagina (http://www.caanlfl.nl/?q=node/69)of via het organiserend comité (meeting2019@caanlfl.nl ).

We kijken er naar uit jullie in Leuven te mogen verwelkomen op de CAA Nederland/Vlaanderen local chapter meeting 2019.

In naam van het organiserend comité;
Piraye Hacıgüzeller, Ralf Vandam, Devi Taelman, Jitte Waagen, Ronald Visser

--

Dear all,

CAA Netherlands/Flanders is pleased to inform you that the 2019 local chapter meeting will be held in Leuven, Belgium, October 29th – 30th, 2019. The event is organised by the Department of Archaeology at the KU Leuven in collaboration with the Ghent Centre for Digital Humanities. The conference will be preceded by a workshop-day (October 28th, 2019). Further details on the workshops will be announced shortly.

With ever increasing ubiquity of digital tools and practices, and applications related to data science in archaeology, the organising committee is expecting a prolific event that critically focuses on the theory and practice of digital and quantitative methods in archaeology. The topics that can be addressed by the participants include (but not limited to) the theoretical and methodological approaches on, and case studies in:

 • Big Data
 • Data visualisation and 3D modelling
 • Use of programming languages
 • Data management (plans)
 • GIS applications and geospatial analysis
 • Open data and online publishing
 • Linked data and semantic web

within the domains of Archaeology and Cultural Heritage.

We welcome proposals for 20-minute papers on any of the above topics. Abstract in Dutch or English should be sent to meeting2019@caanlfl.nl . Abstracts will be considered by the organising committee. Abstract should include name and surname, university, institute or company (if applicable), e-mail, topic for which is applied, and abstract text (max. 300 words). Deadline for abstract submission is Monday September 2nd, 2019.

For further information, see the conference website (http://www.caanlfl.nl/?q=node/69) or contact the organising committee (meeting2019@caanlfl.nl ).

We are very much looking forward to welcoming you in Leuven at the 2019 local chapter meeting of CAA Netherlands/Flanders.

On behalf of the Organizing Committee;
Piraye Hacıgüzeller, Ralf Vandam, Devi Taelman, Jitte Waagen, Ronald Visser

Site administered by Jitte Waagen